Wij zijn er stellig van overtuigd dat BIM de klassieke manier van bouwen stevig zal uitdagen. We beseffen evenwel dat de invoering niet evident is en een ware cultuuromslag inhoudt. Die kan er enkel komen na significante inspanningen van alle betrokken partijen in de bouwwereld en dat zal tijd en moeite kosten. Maar als Voordenkers willen wij graag een voortrekkersrol spelen!

Bij Mathieu Gijbels hebben we ongeveer 6 jaar geleden de eerste, voorzichtige BIM-stappen gezet. Sindsdien zijn we blijven evolueren in de richting van het samenwerkingsmodel. Ondertussen hebben we met Nic Maes zelfs onze eigen BIM-manager in dienst (contacteer Nic). Hij helpt onze organisatie volledig BIM-gericht te maken en betrekt u als architect optimaal bij deze nieuwe manier van bouwen.

Ook als niet BIM'mer kunt u vandaag nog samenwerken met Mathieu Gijbels. Toch is onze werkmethode steevast gebaseerd op BIM omdat de voordelen erg zwaar doorwegen ten opzichte van de nadelen. Bovendien hopen we zo steeds meer partijen te overtuigen om mee te stappen in dit samenwerkingsmodel.

Quick win of mentaliteitswijziging?

Bouwen is vaak een complex proces dat gepaard gaat met een opeenvolging van conflicten. Bij Mathieu Gijbels doen we al jaren ons best om daar verandering in te brengen. Als Voordenkers legden wij al continu extra de nadruk op een degelijke voorbereiding, net om ervoor te zorgen dat het bouwproces op de werf zo vlot mogelijk verloopt. BIM zit dus als het ware ingebakken in ons DNA.

Tegelijk beseffen we dat niet elke bouwpartner deze mindset deelt. In die gevallen zal de overstap naar BIM zeker geen quick win zijn, want de omschakeling gebeurt niet in 1-2-3. Het vergt een inspanning op vele vlakken, zowel menselijk als infrastructureel. Toch zijn we er rotsvast van overtuigd dat de overstap loont: alle partijen zullen de vruchten kunnen plukken van ingekorte processen en verhoogde marges.

Zal BIM België veroveren?

Wij geloven van wel. Stellen dat dit in 1 klap gebeurt, zou echter wat radicaal zijn. We kunnen immers pas spreken van een 'veroverd' België als alle neuzen in dezelfde richting wijzen en alle partners dezelfde BIM-taal spreken. Onderaannemers, klanten, leveranciers, architecten, … zullen in die ideale situatie via BIM allemaal kunnen samenwerken aan een project.

Voor het zover is, moet er voldaan zijn aan heel wat randvoorwaarden. Er moeten heel wat stappen gezet worden: van 2D naar 3D, van 3D naar Little BIM en van Little BIM naar Big BIM. Die overgang gebeurt gradueel en houdt heel wat evoluties en veranderprocessen in.

Wel is het zo dat steeds meer architectenbureaus al bezig zijn met de transformatie. Bijkomend voordeel is dat de instromende jonge bouwprofessionals op de hogeschool of universiteit al meteen opgeleid worden met nieuwe technologieën zoals BIM. Tot slot speelt ook de overheid een belangrijke rol als katalysator. Door overheidsopdrachten steeds vaker uitsluitend te laten verlopen via BIM-methodes, wordt het gebruik sterk aangemoedigd.

Gert Janssen
Directeur Engineering & Ontwikkeling
0032 89 819 100